velo drosiba
0

Velosipēdistu drošība

 • Atcerieties, ka uz sarkanā veloceliņa priekšrokas nav nevienam, tāpēc esiet vērīgi un rīkojieties pēc situācijas.
 • Kad automašīna dēļ jums apstājas, esiet pieklājīgi un izrādiet pateicību, jo tas norāda uz to, ka automašīnas vadītājs jūs ciena.
 • Pārvietojieties uzmanīgi situācijās, kad sabiedrisko transportlīdzekļu pasažieri izkāpj un iekāpj tajos, jo tajā brīdī viņi velosipēdistus nemana. Tāpat esiet uzmanīgi arī pieturu tuvumā un uz veloceliņiem.
 • Sabiedrisko transportlīdzekļu pieturvietās nereti atrodas pie staba piestiprinātas sabiedriskā transporta kustības grafiku plāksnītes tieši velosipēdistu acu līmenī, tāpēc, braucot pa ietvi, uzmanieties no tām.
 • Šķērsojot gājēju pāreju ar velosipēdu, pārvietojieties pa gājēju pārejas malu, netraucējot gājējiem.
 • Nebiedējiet gājējus, izdarot straujus apdzīšanas manevrus vai asi bremzējot.
 • Brīdiniet par sava braukšanas virziena maiņu laicīgi, rādot pagriezienu zīmes gan autovadītājiem, gan citiem velosipēdistiem.
 • Brīdiniet jums aizmugurē un pretim braucošos velosipēdistus par, piemēram, stikliem, bedrēm, augstām apmalēm vai citiem šķēršļiem.
 • Uz apmalēm, kas ir no 2-4 cm augstas, brauciet tikai perpendikulāri, nevis slīpi.
 • Braucot grupā ar vairākiem velosipēdistiem, obligāti ievērojiet drošu distanci. Braucot pa brauktuvi, pārvietojieties pēc iespējas tuvāk brauktuves labajai malai, bet, braucot pa ietvi, pārvietojieties pēc iespējas tuvāk ietves ārējai malai.
 • Ja velosatiksmē esat iesācēji, turiet pirkstus uz bremzēm, tādējādi sniedzot sev iespēju laikus reaģēt un neiekļūt bīstamās vai muļķīgās ceļu satiksmes situācijās.
 • Braucot pa ietvēm, uzmanieties no automašīnām, kas izbrauc un iebrauc vārtrūmēs un iebrauktuvēm / pagalmos.
 • Starp automašīnām autostāvvietā ievērojiet 1,5 – 2 metru distanci, lai autovadītājs, uzsākot kustību, pagūtu jūs pamanīt.
 • Pirms luksofora sarkanās gaismas laicīgi samaziniet braukšanas ātrumu.
 • Īpaši uzmanieties no bērniem, suņiem pavadās, remontstrādniekiem, kā arī citiem velosipēdistiem.
 • Pirms virziena maiņas un pagrieziena zīmes rādīšanas vairākkārt pārliecinieties, paskatoties pār plecu, vai neradīsit ceļu satiksmē bīstamu situāciju.
 • Ceļu aizšķērsojušo gājēju uzmanību necentieties pievērst, zvanot zvanus vai kaucinot bremzes, bet gan braucot aiz gājējiem tik ilgi, kamēr tie jūs pamana.
 • Pieslēdzot savu velosipēdu, raugieties, lai tas netraucētu un neapdraudētu citus ceļu satiksmes dalībniekus.
 • Braucot pa ietvi rīta stundās, uzmanieties no kravas busiņiem, kas veikaliem pieved preci, jo to aizmugurējās durvis var pēkšņi jūsu priekšā atvērties.
 • Uzmanieties, īpaši slapjos laika apstākļos, no tramvaja sliežu un dzelzceļa sliežu pārbraukšanas, jo pastāv milzīgs risks paslīdēt vai aizķerties aiz sliedēm.
 • Braucot pa ietvi uzmanieties uz dažādiem šķēršļiem, kas var būt jūsu ceļā, piemēram, ceļazīmēm, stabiem un kāpnītēm.
  Īpaši uzmanīgi esiet vietās, kurās ceļš nav labi pārredzams, jo šādās vietās pastāv risks negaidīti saskrieties ar kādu citu ceļu satiksmes dalībnieku.